Słownik mozaiki

Słownik będzie się powiększał stopniowo, razem z całym blogiem.

Andamento (wł. styl, trend) – oznacza rytm nadawany mozaice przez sposób ułożenia tesser, np. układ linii, załamania etc.

Opus  (łac. dzieło) – w mozaice oznacza sposób układania tesser. Najbardziej popularne opera (l.mn. od „opus” to opera) to:

  • opus regulatum – ułożenie w formie siatki, pionowe i poziome rzędy kwadratowych (najczęściej) tesser są równe
  • opus palladianum – nieregularne tessery ułożone w nieregularny sposób
  • opus tesselatum – sposób podobny do układania cegieł. Linie horyzontalne pomiędzy tessermi są równe, a linie pionowe są „łamane” pomiędzy poszczególnymi rzędami
  • opus vermiculatum (najprawdopodobniej od łacińskiego słowa vermiculus, oznaczającego larwę lub robaka, a to ze względu na podobieństwo kształtu) – ułożenie tesser w formie różnych linii, tworzących kształty.

Tessery – elementy, z których układana jest mozaika. Pierwszymi tesserami były otoczaki, potem popularne stały się inne kamienie (marmur, granit, trawertyny, bazalty, łupek), szkło i mozaika ceramiczna.

Smalti, smalta – szkło emaliowane tj. kolorowe wytwarzane przede wszystkim we Włoszech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *